Nasze produkty

WEWNĘTRZNA FARBA TERMOREFLEKSYJNA

Farba termoizolacyjna jest rodzajem farby, która po wymalowaniu pomieszczenia poprawia rozmieszczenie ciepła wewnątrz, a tym samym przyczynia się do wzrostu temperatury o około 3-5°C przy pozostawionych bez zmian parametrach grzewczych.

W warunkach standardowych rozmieszczenie ciepła w pomieszczeniu ogrzewanym przez grzejnik zwykle następuje przez konwekcję podobnie w przypadku ogrzewania podłogowego.

Powietrze zbliżając się do kaloryfera ogrzewa się i zaczyna unosić do góry. Wówczas zaczyna tracić ciepło i ochładzając się opada w dół. Opisany mechanizm jest przykładem nierównomiernego rozkładu ciepła w ruchu mas powietrza, a tym samym przenosi za sobą kurz, roztocza, pyłki, co ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W wyniku konwekcji różnica temperatur pomiędzy sufitem a podłogą wynosi średnio 4°C.

W pomieszczeniu pomalowanym farbą termoizolacyjną ruch ciepła odbywa się przez promieniowanie generowane przez grzejniki, które następnie zostaje odbite od ścian we wszystkich kierunkach, co sprawia, że układ cieplny jest bardziej homogeniczny i wykazuje jedynie zróżnicowanie temperatur do 1, 5°C. Oczywistymi są również korzyści komfortu w pomieszczeniu między innymi lepsze samopoczucie, mniejsze reakcje alergiczne i brak ładunków elektrostatycznych.

Dodatkowym korzystnym zjawiskiem stosowania tej farby jest proces antykondensacji pary wodnej na tzw. mostkach termicznych, co przyczynia się do niepowstawania zarodków pleśni lub bakterii na ścianach w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach. Jednorodność termiczna pozwala na zmniejszenie maksymalnej temperatury ogrzewania i tej minimalnej chłodzenia co przyczynia się do uzyskania oszczędności powyżej 30% energii.

Reasumując należy stwierdzić, że pokryta farbą powierzchnia działa jak „ekran” poprzez efekt odbicie promieniowania, stabilizację wilgotności i dystrybucję ciepła. Dzięki swojej elastyczności powłoka koryguje wszelkie mikropęknięcia na powierzchni, pozostawiając ściany „oddychające” dla pary wodnej, eliminuje mostki termiczne, co utrudnia powstawanie zarodków pleśniowych.
WłaściwościParametry techniczne
gęstość farby 20°C0,80-0,83 g/cm³
lepkość wg Brookfield'a L3 RPM5ok. 20 000
zawartość suchej masypowyżej 50%
grubość suchej powłoki przy dwukrotnym malowaniu0,20 -0,25mm
odporność na szorowanie na mokroKlasa 1-2 (PN-EN 13300:2002)
powłoka matowa
wydajność przy dwukrotnym malowaniu3-4m²/l
poziom refleksyjności85-90%
Należy podłoże oczyścić ze spękań, kurzu, pozostałości starych powłok po czym uzupełnić ubytki i zagruntować gruntem akrylowym np. Profi Grunt produkowany przez naszą firmę. Po wyschnięciu należy nanieść farbę termoizolacyjną za pomocą wałka, pędzla lub agregatu hydrodynamicznego.

REFLEKSYJNA FARBA DO MALOWANIA FASAD

Farba przeznaczona do dekoracyjno- ochronnych wymalowań na niemal wszystkich podłożach na zewnętrz budynków. Szczególny skład recepturowy tejże farby sprzyja poprawie bilansu energetycznego budynku. Przez wymalowanie kompleksowe (wymalowanie zewnętrzne oraz wewnętrzne), pozwoli osiągnąć oszczędności energii na poziomie ok. 30% zużycia samej energii.

Skład chemiczny oprócz efektu energetycznego zapewnia właściwości elastomerowe, wpływające na odporność fasady na niskie temperatury oraz uzupełnienie mikropęknięć w powłoce.
 • wodorozcieńczalna farba przyjazna dla otoczenia i środowiska,
 • łatwa w stosowaniu,
 • dobrze kryjąca,
 • dobra przyczepność (adhezja) do mikroporowatego podłoża mineralnego,
 • tworzy powłoki o dobrej zmiennej dyfuzji,
 • pokrycia wykazują wysoką odporność na działanie agresywnych czynników zewnętrznych, w tym również wody,
 • wysoka odporność pokrycia na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne,
 • dobra elastyczność tworzących się powłok zwiększa odporność na mikropęknięcia i zarysowania.
WłaściwościParametry techniczne
zawartość suchej masyok 50%wag
lepkość wg kubka Forda 4; czas wypływu 50cm³50-100s
gęstość w 20°C0,75-0,8g/cm³
odporność powłoki na szorowanie na mokro wg PN-EN13300klasa 2 (1-2)
ilość warstw2
czas schnięcia 1 warstwy 3-4 godziny
zużycie farby przy dwukrotnym malowaniu2m²/litr
poziom refleksyjności90%
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, beż spękań oraz wolne od glonów i dla te należy je dokładnie umyć aparatem ciśnieniowym. Po wysuszeniu przed malowaniem uzupełnić ubytki tynkowe i dokładnie zagruntować preparatem gruntującym Profi Grunt.

REFLEKSYJNA FARBA DO MALOWANIA POWIERZCHNI DACHOWEJ

Farba przeznaczona jest do wymalowań dekoracyjno- ochronnych powierzchni dachowych, wykonanych z różnych materiałów w tym w szczególności z blach ocynkowanych i/lub aluminiowych, papy, dachówki ceramicznej.
 • wodorozcieńczalna farba przyjazna dla otoczenia i środowiska,
 • łatwa w stosowaniu,
 • dobrze kryjąca,
 • dobrze rozprowadza się po odpowiednio przygotowanym podłożu,
 • tworzy powłoki poprawiające wynik energetyczny budynku, powłoka wykazuje refleksyjność na poziomie 92% w zakresie widma światła widzialnego
 • utworzone powłoki ochronne powodują wzrost odporności gotowego pokrycia dachowego na obciążenia środowiskowe, w tym również obciążenia mechaniczne (odporność na pęknięcia i zarysowania),
 • utworzone powłoki wykazują szczególna odporność na wchłanianie wody w czasie opadów atmosferycznych,
 • powłoki mają zwiększoną odporność mikrobiologiczną i na zabrudzenia.


Jednorodna kompozycja nieorganicznych wypełniaczy i pigmentów oraz odpowiednio dobranego dopełniacza poprawiającego właściwości termiczne powłoki z wysokojakościową dyspersją kopolimeru akrylowego o właściwościach samo sieciujących.

WłaściwościParametry techniczne
lepkość wg kubka Forda 4; czas wypływu 50cm³>20s
Gęstość w 20°C0,80-08,5g/cm³
Temperatura malowania+15 do +25°C
Ilość warstw2
Czas schnięcia 1 warstwy2-3 godziny
Zużycie farby przy dwukrotnym malowaniu 1,0-1,5m²/litr
Poziom refleksyjności92%
Malowaną powierzchnię dokładnie oczyścić i osuszyć. Pozostałości starych powłok usunąć przy pomocy strumienia wody o ciśnieniu ok. 150bar. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, algami, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem biobójczym uwzględniając przy tym usunięcie przyczyn ich powstania. Przy malowaniu podłoży metalowych zwrócić uwagę na już istniejącą nawet mikrokorozję, a wówczas taką powierzchnię starannie oczyścić i zabezpieczyć dostępnym preparatem antykorozyjnym.

EMULSJA GRUNTUJĄCA - GRUNT NIEKAPIĄCY

GRUNT NIEKAPIĄCY jest produktem stosowanym do zmniejszenia chłonności podłoża oraz poprawy wysychania farb dekoracyjnych. Dzięki odpowiednim właściwościom reologicznym uzyskuje się poprawę aplikacji i obniżenie strat spływającego po ścianach gruntu. GRUNT NIEKAPIĄCY jest przeznaczony do gruntowania podłoży chłonnych min. gipsowych, cementowo-wapiennych i płyt kartonowo-gipsowych.Po wyschnięciu uzyskuje się zwiększoną przyczepność i wzmocnienie powierzchni przed dekoracyjnym malowaniem.

Podłoże winno być wysuszone, wysezonowane pozbawione zanieczyszczeń wolne od różnego rodzaju powierzchniowych uszkodzeń.

GRUNT NIEKAPIĄCY po wymieszaniu nanosić na powierzchnię podłoża wałkiem, pędzlem. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni należy malować dwukrotnie. Malowanie przeprowadzić w zakresie temp. 10-30°C przy umiarkowanej wilgotności ok.60%. Średnie zużycie wynosi ok.8-10m2/litra.
Plastochem
Zrealizowane z przez sakomedia